Säännöt

Triathlon Team AquaTerra Kuopio ry:n säännöt 

1.      Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Triathlon Team AquaTerra Kuopio ry ja kotipaikka on Kuopio.

2.      Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kestävyysurheiluharrastusta jäsentensä keskuudessa ja vaikuttaa kestävyyslajien harrastamismahdollisuuksien parantamiseen Kuopiossa ja sen lähivaikutusalueella. Yhdistyksen toiminnan painopisteenä on triathlon ja duathlon.

3.      Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa urheilua harrastava tai urheilusta kiinnostunut yksityinen henkilö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenyyksiä on neljää muotoa; perusjäsenyys, juniorijäsenyys, perhejäsenyys, kannatusjäsenyys.

·        Perusjäsenyys on henkilökohtainen ja sisältää kaikki seuran toiminnat.

·        Juniorijäsenyys on henkilökohtainen ja sisältää kaikki seuran toiminnat. Juniorijäsenyys on tarkoitettu alle 18 – vuotiaille.

·        Perhejäsenyys sisältää kaikkien samassa taloudessa asuvien henkilöiden jäsenyyden. Lisäksi perhejäsenyys sisältää perhejäsenyyden maksajien eri taloudessa asuvien alaikäisten lasten jäsenyyden. Kaikki perhejäsenyyden piiriin kuuluvat jäsenet ovat oikeutettuja kaikkeen seuran toimintaan ja etuihin.

·        Kannatusjäsenyys. Kannatusjäsenellä on oikeus edustaa Triathlon Team AquaTerra Kuopio ry:tä kaikissa urheilutapahtumissa suomessa ja ulkomailla. Lisäksi kannatusjäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa. Kannatusjäsen ei kuitenkaan ole oikeutettu muihin seuran tarjoamiin jäsenetuihin kuten harjoitusvuoroihin tai harjoitusleireihin.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4.      Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä peritään liittymis- ja vuotuinen jäsenmaksu, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous edellisen vuoden kokouksessa.

5.      Antidoping

Maksamalla jäsenmaksun jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevia Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n, Suomen Olympiakomitean sekä Suomen Triathlonliiton dopingsäännöksiä ja -ohjeita. Virallisesti vahvistetusta dopingrikkomuksesta seuraa aina seurasta erottaminen.

6.      Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, valitsee sihteerin, valitsee rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7.      Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsen, sihteeri ja rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

8.      Tilintarkastajat

Yhdistyksellä on vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

9.      Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolmen viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10.      Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11.     Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee

1.      se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2.      äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, henkilövaaleissa kuitenkin arpa;

3.      sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

12.    Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.      kokouksen avaus;

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja;

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.      hyväksytään kokouksen päätösvaltaisuus;

5.      esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8.      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;

9.      valitaan yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja;

10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13.    Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s